Grout ve Tamir Harçları

Teknobond 900 -
Dış cephelerde çimento esaslı, polimer katkılı su itici özelliğine sahip , son kat dekoratif kaplama malzemesidi...
Teknobond 800-Epoksi
Solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin bileşiminden oluşan döküm harcıdır. Kar....
Teknobond 450-Epoksi
Epoksi reçine, sertleştirici ve özel dolgulardan oluşan 3 bileşenli baş üstü ve yatay uygulamalara uygun tiksotropik tamir harcıdır...
Teknogrout 350-Rötresiz
Çimento esaslı, rötre (büzülme) yapmayan, aderansı ve mukavemeti yüksek tek bileşenli kendiliğinden yerleşen akıcı harç...
Teknogrout Rapid-Hızlı Grout
Hızlı dayanım kazanan çimento esaslı, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli, akıcı tipte tamir harcıdır...
Teknogrout Ex- Grout Hızlı
Çimento esaslı, rötre (büzülme) yapmayan, aderansı ve mukavemeti yüksek kendiliğinden yayılan akıcı tamir harcıdır. ...
Teknorep 100-Tesviye
Çimento esaslı tek bileşenli takviyeli yüksek stabiliteye sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcıdır. ...
Teknorep 200-İnce tamir
Çimento esaslı polimer katkılı aderansı arttırılmış ince tamir harcı. ...
Teknorep 400-Boşluk
Çimento esaslı, tek bileşenli, ince rötresiz yarı akıcı boşluk doldurma harcı. ...
Teknorep 300 ex-Yapısal
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, polimer katkılı dayanımı ve esnekliği arttırılmış yapısal kalın tamir harcı...
Teknorep 300-Kalın tamir
Çimento esaslı, tek bileşenli kalın tamir harcı....
Teknobond 850-Epoksi
Solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin bileşiminden oluşan döküm harcıdır. Kar...